Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2014

sleepandlove
3229 f7e0
Reposted fromwombinka wombinka viakaps kaps
sleepandlove
#157
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viakaps kaps
sleepandlove
Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.
— Agnieszka Osiecka "Rozmowy w tańcu"
Reposted fromyourtitle yourtitle viakaps kaps
sleepandlove
I już zdążyło się zrobić chujowo
Reposted fromister ister viakaps kaps
sleepandlove
2257 e5a0 500
Reposted fromolls503 olls503 viakaps kaps
sleepandlove
7979 4e29
so true ;__;
Reposted fromwerterowska werterowska viatastewords tastewords
sleepandlove
Reposted fromMoonTide MoonTide viatastewords tastewords
sleepandlove
Siadam na łóżku i ucieka mi z ust: kurwa mać. Nie wiem gdzie jesteś, o czym myślisz i co robisz. Nie wiem jak wyglądasz i czy się uśmiechasz, ale chyba chciałabym byś tu był. 
 
Reposted fromsziiiz sziiiz viatastewords tastewords
sleepandlove
Teraz? Teraz muszę być tylko silna. I pogodzić się z tym co się dzieje.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatastewords tastewords
sleepandlove
sleepandlove
Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby się za nią dać publicznie rozstrzelać.
— Jakub Żulczyk - ' Zrób mi jakąś krzywdę '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatastewords tastewords

January 08 2014

sleepandlove
Nie chodzi o to, by się nigdy nie kłócić, ale o to, by się zawsze umieć pogodzić.
Reposted fromnikooos nikooos viatastewords tastewords
sleepandlove
3328 b6f2
Reposted fromAgga Agga viatastewords tastewords

January 07 2014

❤ Pink and Girly ❤ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamefir mefir
sleepandlove
7126 bae5 500
Reposted fromslodziak slodziak viamefir mefir
sleepandlove

Tumblr


Submitted by aburx
Reposted frominspired inspired viamefir mefir
sleepandlove
6375 b22f
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
sleepandlove
9927 6643
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
sleepandlove
0176 f94a
Reposted fromrisky risky viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl